Stres w pracy - konsekwencje dla organizacji


Negatywne konsekwencje stresu zawodowego dla organizacji

Stres w pracy pojawia się, gdy oczekiwania i naciski wywierane przez otoczenie są większe niż posiadane przez pracownika umiejętności i wiedza. Długotrwały stres skutkuje wyczerpaniem psychicznym i fizycznym, co odzwierciedla się w wypaleniu zawodowym i w różnorodnych problemach ze zdrowiem. Skutki tego stanu ponoszą nie tylko pracujące osoby, ale i ich pracodawcy, ponieważ stres pracownika przekłada się na koszty ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Skutki ekonomiczne stresu zawodowego

Osoby zestresowane przez długi czas czują psychiczne i fizyczne wyczerpanie, często też doświadczają różnych dolegliwości psychosomatycznych i zdrowotnych. Z tego względu wzmożony i długofalowy stres zawodowy pracowników wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania samej organizacji.

Do najczęstszych konsekwencji z jakimi muszą zmierzyć się firmy należą:

 • spadek zainteresowania i zaangażowania pracowników w pracę, powolne „wypalanie się",
 • niechęć do zmian i nowości w pracy co znacznie utrudnia rozwój firmy,
 • osłabienie efektywności, wydajności i produktywności pracowników,
 • brak identyfikacji pracowników z misją, wizją i celami organizacji,
 • wzrost absencji z powodu zwolnień lekarskich, dni wolnych itp.
 • wzrost rotacji pracowniczej z powodu rezygnacji z pracy,
 • wzrost liczby wypadków podczas wykonywania pracy,
 • wzrost liczby popełnianych błędów i pomyłek przez pracowników,
 • wzrost liczby skarg i pogorszenie wizerunku firmy wśród klientów i pracowników,
 • wzrost poziomu niebezpiecznych zachowań w firmie, omijanie przepisów i zasad bezpieczeństwa, niestosowanie się do poleceń przełożonych,
 • wzrost liczby strat i kosztów przedsiębiorstwa, związanych np. z błędnymi decyzjami, spadkiem efektywności i wydajności, wypadkami w pracy, zastępstwami nieobecnych pracowników, naboru, selekcji i rekrutacji, szkoleń wdrożeniowych zatrudnianych pracowników.

Reakcje na stres mogą być różne, zależą one bowiem od temperamentu i osobowości danego człowieka, jego predyspozycji do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, światopoglądu. Konsekwencje stresu często są bardzo dotkliwe zarówno dla pracownika, jak i dla samej firmy.

Pozostałe wpisy

zapisz się do newslettera aby otrzymać materiały promocyjne oraz informacyjne
Newsletter Form
polityka prywatnościPolityka cookiesRegulamin serwisu
instytut zdrowia mentalnego © 2022 wszelkie prawa zastrzeżone
magnifiercrossarrow-leftarrow-right