Coaching / Mentoring / Webinary

Coaching


Jest wiele rodzajów procesów coachingowych. Organizacjom, z którymi współpracujemy oferujemy coaching biznesowy dla pracowników. Proces coachingu inicjuje pozytywne zmiany, ukierunkowuje na cel, wzmacnia motywację, pozwala działać efektywnie i realizować wartościowe cele z zaangażowaniem i według planu. Wzmacnia i rozwija kompetencje liderskie, menedżerskie i sprzedażowe.


Mentoring

Jest to proces wspierający pracowników w rozwoju zawodowym - nabywaniu umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich. Mentor to osoba doświadczona, potrafiąca planować i ścieżkę zawodową klienta i wpływać na jego skuteczne uczenie się oraz rozwój profesjonalny.
Webinary


Proponujemy webinary, krótkie dawki wiedzy niezbędnej, aby zachować równowagę psychofizyczną. Zakres tematyczny webinarów: odbudowa witalności życiowej, skuteczne sposoby redukowania stresu, efektywna współpraca zespołowa, radzenie sobie z konfliktami.

 

Coachowie i mentorzy współpracujący z Instytutem posiadają znaczące doświadczenie biznesowe, dlatego doskonale znają problemy firm i problemy pracowników. Wiedzą jakiego wsparcia potrzebują osoby pracujące pod presją czasu, w zespołach rozproszonych, czy też w trakcie awansu. Znają również cele biznesowe organizacji i potrafią wspierać pracowników w utrzymaniu motywacji i zaangażowania w określonym środowisku zawodowym.