Umów wizytę

Psycholog, Terapeutka par i małżeństw

Katarzyna Piwowar

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia kliniczna i zdrowia. Specjalizuję się we wspieraniu osób doświadczających kryzysu psychicznego, wierząc, że może on stanowić początek rozwoju i zmiany życiowej. Prowadzę terapię krótkoterminową w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PTTSR).

W kontakcie z drugą osobą ważna jest dla mnie empatia i otwartość na drugiego człowieka. Oferuję pomoc i wsparcie, bez względu na światopogląd, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną. Oferuję pomoc osobom, które poszukują zrozumienia, wsparcia oraz pomocy w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają.
Pomagam również parom w rozwiązywaniu problemów: wynikających z trudności w porozumiewaniu się, związanych z odbudową związku i zaufania po zdradzie czy spowodowanych konfliktami wynikającymi z różnicy charakterów.

ENG:

I am a psychologist who conducts individual and couple therapy based on a solution focused approach (SFBT). I have graduated with a master's degree in Psychology at SWPS University in Warsaw in the field of Clinical and Health Psychology. I provide short-term therapy in a solution-focused approach. I am a member of Polish Association of Solution Focused Therapists (PTTSR).
I specialize in supporting people experiencing mental crisis, believing that it can be the beginning of development and life change. In contact with another person, empathy and openness to other people are important to me. I offer help and support regardless of belief, origin, religion or sexual orientation. I offer help to people who are looking for understanding, support and help in dealing with difficulties they experience.
I help couples to solve problems: arising from communication difficulties, related to rebuilding relationships and trust after betrayal, or caused by conflicts resulting from character differences.


polityka prywatnościPolityka cookiesRegulamin serwisu
instytut zdrowia mentalnego © 2022 wszelkie prawa zastrzeżone
magnifiercross