Nasze projekty

Projekty, które Insytut Zdrowia Mentalnego realizuje wraz ze Stowarzyszeniem Mentalnie Równi 

 

#1. Projekt wsparcia pscyhologicznego dla uchodźców 

 

Od początku wojny w Ukrainie zaangażowaliśmy się w wsparacie uchodźców. Zaczęliśmy jak większość - szukaliśmy mieszkań, zbieraliśmy fundusze, kupowaliśmy ubrania i jedzenie. Szybko zorientowaliśmy się, że to nie wystarczy, że kryzys nie jest chwilowy. Podjęliśmy kroki aby zrekrutować i zatrudnić psychologów uciekających przed wojną. Naszym marzeniem jest zapewnienie psychologom (głównie kobietom) pracy, która pozwoli utrzymać się im i ich dziecom w Polsce. 

Z pomocą przyszła fundacja Americares dzięki której raelizujemy Projekt wsarpcia pscyhologicznego dla uchodźców.

 

 

 

 

#2. Projekt wsparcia pscyhologicznego dla mieszkańców mazowsza

Dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazownieckiego realizujemy projekt wsparcia psychologicznego dla mieszkańców mazowsza 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Mentalnie Równi 

 

Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ukojenia i równowagi psychicznej. Wraz z Instytutem Zdrowia Mentalnego, Stowarzyszenie realizuje dobroczynne projekty na rzecz poprawy zdrowia mentalnego. 

Członkowie Stowarzyszenia to doświadczeni specjaliści w pracy z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznymi. Przez wiele lat dzięki pracy psychologicznej od podszewki poznali potrzeby ludzi, ich lęki, niepokoje oraz traumy. Ilość czynników, jakie codziennie negatywnie działają na nasz organizm jest ogromna. Realizując nasze cele statutowe chcemy zagwarantować darmową pomoc każdej potrzebującej osobie.

Potrzebę wsparcia mentalnego zauważają polskie i międzynarodowe organizacje rządowe oraz pozarządowe. To dzięki ich wsparciu możemy działać na jak największą skalę. Nasze projekty realizujemy we współpracy i dzięki finanasownaiu takich podmiotów jak: 

Americares

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 

Do celów działalności Stowarzyszenia Mentalnie Równi należą:

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalność psychologiczna, terapeutyczna, psychiatryczna, informacyjna, szkoleniowa i coachingowa
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych ludzi aktywnych zawodowo, lub poszukujących pracy, którzy chcą udoskonalać swoje zdolności interpersonalne
 • Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych
 • Działania polegające na budowaniu odporności psychofizycznej
 • Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Działalność charytatywna
 • Propagowanie zdrowego stylu życia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Działania psychologiczne i edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 • Działania psychoterapeutyczne i profilaktyczne w zakresie uzależnień
 • Realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnień
 • Kształcenie dorosłych i pozostałe formy kształcenia w tym poprzez organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów, także przy zastosowaniu metody e-learningowej
 • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych
 • Współpracę z organami administracji rządowej
 • Współpracę z organami władzy samorządowej
 • Współpracę z organizacjami gospodarczymi
 • Współpracę z podmiotami leczniczymi
 • Współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi
 • Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o takim samym lub podobnym profilu działania

 

Wspeirać nasze działania można wpłacając dowolną darowiznę na konto stowarzyszenia, z dopiskiem: darowizna na cele statutowe.

STOWARZYSZENIE MENTALNIE RÓWNI Aleja Armii Ludowej 7/6, 00-575 Warszawa NIP: 7011077903

numer konta: 46 1090 1753 0000 0001 4998 4448

IBAN: PL46109017530000000149984448

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP