Projekty ESG

Kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG) nie są już tylko przykrym obowiązkiem wynikającym z unijnego ustawodawstwa (dyrektywa 2014/95/UE), ale nieodzownym elementem sukcesu biznesowego.

Działania z zakresu ESG są również długofalowym elementem strategii zmierzającej do zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa. Budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie to ważny element długoterminowych strategii budujących pozytywny wizerunek firmy w oczach pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych zapewniających wymierne korzyści w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Według badania Sustainable Brands 75% millenialsów bierze pod uwagę działalność ekologiczną oraz społeczną podczas podejmowania decyzji o wyborze nowej pracy.

Nasze projekty:

Instytut Zdrowia Mentalnego jest organizacją aktywnie zaangażowaną w budowanie dobrostanu mentalnego społeczeństwa i szerzenie świadomości w obszarze zdrowia mentalnego. Podejmujemy działania oraz realizujemy projekty mające na celu edukację psychologiczną dzieci i młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do opieki psychologicznej w świetle kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Instytut Zdrowia Mentalnego i Stowarzyszenie Mentalnie Równi wraz z partnerami biznesowymi, fundacjami lokalnymi i międzynarodowymi oraz organizacjami rządowymi realizuje projekty angażujące lokalną społeczność i wpisujące się w kategorię (S) dyrektywy ESG.


Wybrane projekty realizowane przez Instytut Zdrowia Mentalnego z obszaru odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju:

Projekt psychoedukacyjny z obszaru życia rodzinnego, relacji rodzicielskich i wspierania bliskich w chorobie. Projekt realizowany na rzecz grup pracowniczych, przywracający spokój psychiczny i zwiększający efektywność i zaangażowanie w pracę
Projekt opieki mentalnej dla osób uchodźczych w obliczu wojny w Ukrainie, nakierowany na działania interwencyjne i asymilacyjne
Projekt profilaktyczny dla dzieci i młodzieży adresujący problem kryzysu psychicznego realizowany w partnerstwie z placówkami oświatowymi
Projekt edukacyjny dla placówek oświatowych zwiększających umiejętności rozpoznawania pierwszych sygnałów zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży
Lokalne akcje edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze wśród rodziców
Projekt przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w środowiskach lokalnych

Projekty realizujemy w partnerstwach:

Naszymi dotychczasowi partnerami, obok organizacji biznesowych zainteresowanych działalnością z obszaru (S) ESG były:
Władze samorządowe
Podmioty rządowe
NGOs krajowe i międzynarodowe
Placówki oświatowe
Uczelnie wyższe

Partnerzy z obszaru NGO i oświatowego:

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Fundacja Americares
Wojewoda Mazowiecki
Miasto Włocławek
Fundacja TVN
Narodowy Instytut Wolności
55 szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Uniwersytet Jana Pawła w Krakowie
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz nawiązać współpracę i poznać pełną listę realizowanych przez nas projektów ESG w obszarze (S).
Skontaktuj się z nami 
t. +48 737 335 769
Contantact form 3
zapisz się do newslettera aby otrzymać materiały promocyjne oraz informacyjne
Newsletter Form
polityka prywatnościPolityka cookiesRegulamin serwisu
instytut zdrowia mentalnego © 2022 wszelkie prawa zastrzeżone
magnifiercrossarrow-leftarrow-right