Kiedy stres w pracy staje się niebezpieczny?

Każdy z nas z pewnością stresował się w środowisku pracy. Polacy to jeden z najbardziej zestresowanych narodów. Żyjemy bowiem w coraz szybszym tempie, staramy się sprostać wielu wymaganiom, zarówno partnera, dzieci jak i przełożonego, co często rodzi liczne frustracje.

 

Stres w pracy może być niebezpieczny

Kiedy wymagania, jakie stoją przed pracownikiem są dostosowane do jego możliwości psychofizycznych, jednostka posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę oraz może liczyć na pomoc ze strony współpracowników lub przełożonych, po okresie wzmożonego wysiłku problemy zostaną rozwiązane i frustracja ustępuje. Pracownik jest wtedy zadowolony z siebie i wyników swojej pracy, z relacji z kolegami i przełożonymi, co więcej, uczy się nowych rzeczy, zwiększa swoją wiedzę i kompetencje, wzbogaca też swój warsztat pracy i doświadczenie zawodowe. Wzrasta więc jego poczucie własnej wartości, pracownik jest wtedy bardziej chętny do zmian, do robienia i uczenia się nowych rzeczy. Jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla samego pracownika, który czuje, że rozwija się w danej organizacji.

 

Problem powstaje wtedy, gdy wymagania, jakie stoją przed pracownikiem, trwają bardzo długo i narastają, a jednostka nie posiada odpowiedniej wiedzy, umiejętności ani wsparcia ze strony otoczenia i nie potrafi poradzić sobie z nimi. Gdy wymagania te przekraczają możliwości psychofizyczne pracownika, a problemy nie zostają rozwiązane przez dłuższy czas, jednostka czuje ciągłe napięcie, pobudzenie, stres, który utrzymuje się w sposób długotrwały. Pojawiają się nieprzyjemne uczucia takie jak złość, lęk, strach, gniew, wstyd, poczucie winy, poczucie bezradności i beznadziejności. Pracownik powoli traci energię i siłę, czuje się zmęczony i wyczerpany, mogą pojawiać się też różnego rodzaju bóle. Gdy sytuacja nie ulega poprawie pojawia się smutek, apatia, poczucie winy, utrata zaufania do siebie, współpracowników i przełożonych oraz do firmy, niechęć do działania i zmian. Stopniowo obniża się zdolność do radzenia sobie ze stresem, z nowymi i trudniejszymi obowiązkami w pracy, co skutkuje zachwianiem się i spadkiem poczucia własnej wartości.

Powrót do pełnej aktywności i odczuwania satysfakcji zawodowej możliwy jest po długim odpoczynku, regeneracji sił, często też potrzebna jest wyrozumiałość i pomoc ze strony przełożonych, współpracowników, rodziny i psychologa. Bardzo ważne jest też, aby mieć czas na realizację siebie i swoich pasji.

 

Sesja psychologiczna - Aleksandra Rychlik-Traczyk 

 

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w czteroletnim kursie psychoterapii systemowej w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog.

W pracy terapeutycznej z dorosłymi bardzo pomaga mi doświadczenie z biznesu oraz podejście systemowe. Niejednokrotnie trafiają do mnie klienci doświadczający kryzysu, którego przyczyny leżą pomiędzy obszarem rodzinnym a zawodowym. Jednocześnie doświadczenie w roli coacha pozwala pracować z klientami, których celem jest rozwój osobisty i zawodowy.

Zapraszam do współpracy osoby:

borykające się z obniżonym nastrojem, depresją, mające poczucie, że sobie nie radzą, potrzebujące wsparcia w obszarze znalezienia work - life balance, są wystawione na dużą ilość stresu, które mają w życiu codziennym dużo poczucia winy i poczucia bycia „niewystarczającym", przeżywające kryzys psychiczny

 

UMÓW WIZYTĘ

 

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymać materiały promocyjne oraz informacyjne