Frustracja w miejscu pracy. Przyczyny stresu związane z relacjami w środowisku

Stres w pracy dotyka coraz więcej osób i jest zjawiskiem powszechnym, niezależnym od wieku i płci pracownika, branży, w której on pracuje czy stanowiska, jakie zajmuje. Co więcej, często ma on swoje źródła w relacjach społecznych i w nieprawidłowej komunikacji między ludźmi, zarówno na linii przełożony – pracownik, jak i wśród współpracowników.

Najczęstsze przyczyny stresu w pracy wynikające z nieprawidłowej komunikacji i relacji społecznych

  1. Konflikt roli zawodowej, czyli niespójne, zmienne i sprzeczne wymagania ze strony przełożonych, wzajemnie sprzeczne oczekiwania różnych osób np. klientów, współpracowników i przełożonych, ciągłe niezadowolenie klientów, wpływ pracy na życie prywatne i rodzinne np. poprzez częste wyjazdy służbowe, nadgodziny, utrudniające lub uniemożliwiające opiekowanie się dzieckiem i spędzanie czasu z rodziną, niski prestiż społeczny wykonywanych zadań i zawodu, brak możliwości awansu pionowego i poziomego, brak możliwości rozwoju zawodowego i otrzymania podwyżki,
  2. Brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników, czyli rywalizacja pomiędzy pracownikami, konflikty, utrudniony kontakt z szefem i współpracownikami, udzielanie pomocy zbyt późno i w sposób niewystarczający lub nieudzielanie jej w ogóle, uznaniowe ocenianie i traktowanie pracowników, niejasny i niesprawiedliwy system motywacyjny, dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną itp., zaburzona komunikacja w organizacji, brak informacji, urządzeń i materiałów potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków, osamotnienie, przemoc psychiczna i fizyczna ze strony przełożonych i współpracowników, zastraszanie, nękanie, ośmieszanie, poniżanie, eliminowanie z zespołu, pomijanie i izolowanie, mobbing w miejscu pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na czas określony,
  3. Niejasność co do zakresu obowiązków i pełnionej roli zawodowej, czyli brak precyzyjnych informacji na temat przydzielonych obowiązków i sposobu wykonywania pracy, brak szkoleń podnoszących kompetencje pracownicze i wprowadzających ich w wykonywanie obowiązków, niejasny zakres odpowiedzialności, konieczność samozatrudnienia się, aby móc pracować w obecnym miejscu pracy.

Komunikacja między ludźmi w miejscu pracy jest bardzo ważna i jeśli jest nieprawidłowa, może rodzić wiele frustracji i lęku. Dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o dobrą atmosferę z przełożonym i z współpracownikami.

Pozostałe wpisy

zapisz się do newslettera aby otrzymać materiały promocyjne oraz informacyjne
Newsletter Form
polityka prywatnościPolityka cookiesRegulamin serwisu
instytut zdrowia mentalnego © 2022 wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie: e12studio.pl
magnifiercrossarrow-leftarrow-right